رادمان پاک انرژی

پیشرو در ارائه انواع خدمات مرتبط با انرژی پاک و نماینده رسمی برترین شرکت‌های جهان در ایران

بلاگبازگشت به بلاگ

مشخصات فنی پنل‌ خورشیدی

انواع مختلف پنل‌ خورشیدی با مشخصات فنی مختلف شناسایی و عرضه می‌شوند. تفاوت این پارامترها به جنس ماده و فن‌آوری به‌كاررفته در توليد ماژول‌ها بستگی دارد.

معمولاً شرايط استاندارد در آزمايشگاه بر روی پنل‌های خورشیدی اعمال شده و پارامترهای هر مشخصه به دست می‌آید. مشخصات فنی به ازای شرايط استاندارد برای پنل‌ها ارائه می‌شوند.

مشخصات فنی پنل‌ خورشیدی

  • ولتاژ مدار باز (Voc): اختلاف پتانسیل بین قطب مثبت و منفی، در صورت قطع بودن مدار و عدم وجود جریان، ولتاژ مدار باز نامیده می‌شود. این پارامتر نشان‌دهنده بیشترین ولتاژی است که پنل خورشیدی می‌تواند در شرایط استاندارد تولید ‌کند. این مشخصه برای تعیین کردن تعداد مجاز پنل‌های خورشیدی در یک سری برای اتصال به اینورتر یا شارژکنترلر استفاده می‌شود.
  • جریان اتصال کوتاه (Isc): جریانی که هنگام اتصال مستقیم قطب مثبت و منفی کابل‌های پنل به یکدیگر و بدون اتصال به بار الکتریکی، در پنل تولید می‌شود. این پارامتر نشان‌دهنده حداکثر جریانی است که پنل خورشیدی می‌تواند در شرایط استاندارد تولید ‌کند. Isc برای تعیین کردن جریان قابل اتصال به اینورتر یا شارژکنترلر استفاده می‌شود، که معمولاً در محاسبات با ضریب 1.25 استفاده می‌شود.
  • توان بیشینه (Pmax): این مشخصه در حالتی به دست می‌آید که حاصل‌ضرب ولتاژ و جریان، بیشترین مقدار ممکن باشد. این پارامتر، توانی است که پنل خورشیدی با آن معرفی می‌شود.
  • ولتاژ در نقطه توان بیشینه (Vmpp): ولتاژی است که هنگام اتصال به یک دستگاه MPPT در شرایط استاندارد باید از پنل‌ها خارج شود. این مشخصه، ولتاژی است که توان بیشینه از آن به دست می‌آید.
  • جریان در نقطه توان بیشینه (Impp): جریانی است که هنگام اتصال به یک دستگاه MPPT در شرایط استاندارد باید از پنل‌ها خارج شود. این پارامتر، جریانی است که توان بیشینه از آن به دست می‌آید.
  • ولتاژ نامی (Nominal Voltage): ولتاژ نامی، ولتاژ حقیقی و واقعی که اندازه‌گیری می‌شود نیست. ولتاژ نامی یک نوع دسته‌بندی است. برای مثال، یک پنل خورشیدی با ولتاژ نامی 12 ولت، دارای ولتاژ مدار باز 22 ولت و ولتاژ در نقطه توان بیشینه 17 ولت است؛ و برای شارژ کردن یک باتری 12 ولت مورد استفاده قرار می‌گیرد. ولتاژ نامی پنل خورشیدی معین می‌کند که چه تجهیزاتی می‌توانند در سیستم نصب شوند. برای مثال، یک پنل خورشیدی 12 ولتی با یک شارژ کنترلر 12 ولتی، یک باتری 12 ولتی و یک اینورتر 12 ولتی در سیستم خورشیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.