رادمان پاک انرژی

پیشرو در ارائه انواع خدمات مرتبط با انرژی پاک و نماینده رسمی برترین شرکت‌های جهان در ایران

محصولات

ماژول خورشیدی شیشه ای Double-Glass / AE DGM6-72 345_360W

توان: ۳۴۵ وات تا ۳۶۰ وات

نوع: مونو کریستالین

وارانتی عملکرد ۸۰٪: ۳۰ ساله

اطلاعات بیشتر

ماژول خورشیدی شیشه ای Double-Glass / AE DGM6-72 325_340W

توان: ۳۲۵ وات تا ۳۴۰ وات

نوع: مونو کریستالین

وارانتی عملکرد ۸۰٪: ۳۰ ساله

اطلاعات بیشتر

ماژول خورشیدی شیشه ای Double-Glass / AE DGM6-60 270_285W

توان: ۲۷۰ وات تا ۲۸۵ وات

نوع: مونو کریستالین

وارانتی عملکرد ۸۰٪: ۳۰ ساله

اطلاعات بیشتر

ماژول خورشیدی شیشه ای Double-Glass / AE DGM6-60 285_300W

توان: ۲۸۵ وات تا ۳۰۰ وات

نوع: مونو کریستالین

وارانتی عملکرد ۸۰٪: ۳۰ ساله

اطلاعات بیشتر

ماژول خورشیدی هوشمند Hot-spot Free / AE SMM6-72 320_350W

توان: ۳۲۰ وات تا ۳۵۰ وات - قابلیت افزایش توان تولیدی تا ۳۰٪

نوع: مونو کریستالین

وارانتی عملکرد ۸۰٪: ۳۰ ساله

اطلاعات بیشتر

ماژول خورشیدی هوشمند Hot-spot Free / AE SMM6-60 275_300W

توان: ۲۷۵ وات تا ۳۰۰ وات - قابلیت افزایش توان تولیدی تا ۳۰٪

نوع: مونو کریستالین

وارانتی عملکرد ۸۰٪: ۳۰ ساله

اطلاعات بیشتر

ماژول خورشیدی با تکنولوژی خاص دو طرفه – Bifacial – AE BM6-60 280_285W

توان: ۲۸۰ وات و ۲۸۵ وات - قابلیت افزایش توان تولیدی تا ۳۰٪

نوع: مونو کریستالین

وارانتی عملکرد ۸۰٪: ۳۰ ساله

اطلاعات بیشتر

ماژول خورشیدی AE M6-72 320_345W

توان: ۳۲۰ وات تا ۳۴۵ وات

نوع: مونو کریستالین

وارانتی عملکرد ۸۰٪: ۳۰ ساله

اطلاعات بیشتر