رادمان پاک انرژی

پیشرو در ارائه انواع خدمات مرتبط با انرژی پاک و نماینده رسمی برترین شرکت‌های جهان در ایران

نمونه کارها

نیروگاه خورشیدی ۱ مگاوات قلعه گنج کرمان

سامانه خورشیدی 20 کیلووات ساتبا

سیستم خورشیدی متصل به شبکه سنگان

سیستم خورشیدی منفصل از شبکه شهریار

ساخت سفارشی سازه خورشیدی

سامانه خورشیدی منصوب بر روی سقف سوله

سامانه خورشیدی با ارتفاع سازه 5 متر

سیستم خورشیدی متصل به شبکه تهران

نیروگاه خورشیدی 100 کیلوواتی متصل به شبکه یزد

نیروگاه خورشیدی 100 کیلوواتی متصل به شبکه اسفراین