رادمان پاک انرژی

پیشرو در ارائه انواع خدمات مرتبط با انرژی پاک و نماینده رسمی برترین شرکت‌های جهان در ایران

نمونه کاربازگشت به نمونه کارها

سامانه خورشیدی 20 کیلووات ساتبا

سامانه خورشیدی 20 کیلووات متصل به شبکه تهران

پروژه نوسازی، مهندسی، تأمین تجهیزات، نصب و اجرای سامانه خورشیدی بر روی بام ساختمان مرکزی ساتبا، قلب انرژی‌های تجدیدپذیر ایران

مفتخریم به اعتماد سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) به مجموعه رادمان پاک انرژی

استفاده از پنل خورشیدی نیم سلولی Amerisolar