رادمان پاک انرژی

پیشرو در ارائه انواع خدمات مرتبط با انرژی پاک و نماینده رسمی برترین شرکت‌های جهان در ایران

نمونه کاربازگشت به نمونه کارها

سیستم خورشیدی متصل به شبکه سنگان

 پروژه سیستم خورشیدی متصل به شبکه کن سولقان – سنگان:

– طراحی، ساخت و نصب سازه اختصاصی سیستم خورشیدی

– طراحی، نصب و اجرای سیستم خورشیدی متصل به شبکه

– استفاده از پنل خورشیدی AE Solar و اینورتر Fronius