رادمان پاک انرژی

پیشرو در ارائه انواع خدمات مرتبط با انرژی پاک و نماینده رسمی برترین شرکت‌های جهان در ایران

خدمات

تامین تجهیزات انواع سیستم روشنایی خورشیدی

طراحی و اجرای سیستم پمپ آب خورشیدی

طراحی و اجرای آبگرمکن خورشیدی

طراحی، تأمین تجهیزات و اجرای انواع نیروگاه‌های تجدیدپذیر مقیاس کوچک و بزرگ