رادمان پاک انرژی

پیشرو در ارائه انواع خدمات مرتبط با انرژی پاک و نماینده رسمی برترین شرکت‌های جهان در ایران

دسته بندی: مشخصات فنی

مشخصات فنی پنل‌ خورشیدی

انواع مختلف پنل‌ خورشیدی با مشخصات فنی مختلف شناسایی و عرضه می‌شوند. تفاوت این پارامترها به جنس ماده و فن‌آوری به‌كاررفته در توليد ماژول‌ها بستگی دارد. معمولاً شرايط استاندارد در آزمايشگاه بر روی پنل‌های خورشیدی اعمال شده و پارامترهای هر مشخصه به دست می‌آید. مشخصات فنی به ازای شرايط استاندارد برای پنل‌ها ارائه می‌شوند. مشخصات…

ادامه مطلب