رادمان پاک انرژی

پیشرو در ارائه انواع خدمات مرتبط با انرژی پاک و نماینده رسمی برترین شرکت‌های جهان در ایران

دسته بندی: Hot Spot

پدیده Hot Spot در پنل خورشیدی

Hot Spots مناطقی با درجه حرارت بالا هستند که تنها بخشی از پنل خورشیدی را تحت تأثیر قرار می دهند. هات اسپات‌ها نتیجه کاهش کارایی در محدوده متمرکزی هستند که منجر به کاهش توان خروجی و تشدید افت کیفیت مواد در منطقه آسیب دیده می شود. پنل‌های خورشیدی انرژی قابل توجهی تولید می کنند و هنگامی…

ادامه مطلب