رادمان پاک انرژی

پیشرو در ارائه انواع خدمات مرتبط با انرژی پاک و نماینده رسمی برترین شرکت‌های جهان در ایران

محصولات

ماژول خورشیدی شیشه ای Double-Glass / AE DGP6-60 260_275W

توان: ۲۶۰ وات تا ۲۷۵ وات

نوع: پلی کریستالین

وارانتی عملکرد ۸۰٪: ۳۰ ساله

اطلاعات بیشتر

ماژول خورشیدی هوشمند Hot-spot Free / AE SMP6-72 305_330W

توان: ۳۰۵ وات تا ۳۳۰ وات - قابلیت افزایش توان تولیدی تا ۳۰٪

نوع: پلی کریستالین

وارانتی عملکرد ۸۰٪: ۳۰ ساله

اطلاعات بیشتر

ماژول خورشیدی هوشمند Hot-spot Free / AE SMP6-60 255_280W

توان: ۲۵۵ وات تا ۲۸۰ وات - قابلیت افزایش توان تولیدی تا ۳۰٪

نوع: پلی کریستالین

وارانتی عملکرد ۸۰٪: ۳۰ ساله

اطلاعات بیشتر

ماژول خورشیدی AE P6-72 305_330W

توان: ۳۰۵ وات تا ۳۳۰ وات

نوع: پلی کریستالین

وارانتی عملکرد ۸۰٪: ۳۰ ساله

اطلاعات بیشتر

ماژول خورشیدی AE P6-72 300_325W

توان: ۳۰۰ وات تا ۳۲۵ وات

نوع: پلی کریستالین

وارانتی عملکرد ۸۰٪: ۳۰ ساله

اطلاعات بیشتر

ماژول خورشیدی AE P6-60 250_275W

توان: ۲۵۰ وات تا ۲۷۵ وات

نوع: پلی کریستالین

وارانتی عملکرد ۸۰٪: ۳۰ ساله

اطلاعات بیشتر

ماژول خورشیدی AE P6-54 220_245W

توان: ۲۲۰ وات تا ۲۴۵ وات

نوع: پلی کریستالین

وارانتی عملکرد ۸۰٪: ۳۰ ساله

اطلاعات بیشتر

ماژول خورشیدی AE P6-48 200_225W

توان: ۲۰۰ وات تا ۲۲۵ وات

نوع: پلی کریستالین

وارانتی عملکرد ۸۰٪: ۳۰ ساله

اطلاعات بیشتر